Jste zde

Fritzing + Gerbv + Elecrow

Pro návrh desky použijeme program Fritzing ze kterého následně vyexportujeme data ve formátu Extended Gerber (RS-274X) („Soubor“->“Exportovat“->“Pro výrobu“->“Extended Gerber (RS-274X)“).
Dále je třeba přejmenovat/smazat soubory vyexportované z programu Fritzing pro potřeby Elecrow (pcbname je možné nahradit za jakékoliv jiné jméno):

 1. Smažeme soubor „pcbname_pnp.txt“ (Pick And Place List)
 2. Smažeme soubor „pcbname_pasteMaskTop.gtp“ (Paste Top Mask (maska horní pájecí pasty))
 3. Smažeme soubor „pcbname_pasteMaskBottom.gbp“ (Paste Botom Mask (maska spodní pájecí pasty))
 4. Přejmenujeme soubor „pcbname_contour.gm1“ na „pcbname.GML“ (Mechanical layer (ořez))
 5. Přejmenujeme soubor „pcbname_drill.txt“ na „pcbname.TXT“ (NC Drill (vrtání))
 6. Přejmenujeme soubor „pcbname_silkTop.gto“ na „pcbname.GTO“ (Silk Top (servisní potisk horní))
 7. Přejmenujeme soubor „pcbname_silkBottom.gbo“ na „pcbname.GBO“ (Silk Bottom (servisní potisk spodní))
 8. Přejmenujeme soubor „pcbname_copperTop.gtl“ na „pcbname.GTL“ (Top Layer (horní vrstva mědi))
 9. Přejmenujeme soubor „pcbname_copperBottom.gbl“ na „pcbname.GBL“ (Bottom Layer (spodní vrstva mědi))
 10. Přejmenujeme soubor „pcbname_maskTop.gts“ na „pcbname.GTS“ (Solder Stop Mask top (horní okraj pájky))
 11. Přejmenujeme soubor „pcbname_maskBottom.gbs“ na „pcbname.GBS“ (Solder Stop Mask Bottom (spodní okraj pájky))

Jednotlivé vrstvy si můžeme překontrolovat v programu gerbv a zkontrolovat, zda je vše tak jak má být.

Všechny potřebné vrstvy (8 souborů) zabalíme do zipu a získáme soubor "pcbname.zip".

 

Objednávku provedeme např. zde:
DPS 2 vrstvy, 5 ks (default 5cm x 5cm, které lze zvětšovat za příplatek, jiná barva než zelená je bez příplatku) - cena $9.45 + poštovné $4.59
DPS 2 vrstvy, 10 ks - cena $9.90 + poštovné $4.59

Po specifikaci desky je třeba nahrát do objednávky i sobor "pcbname.zip".

 

Soubory: